Công đoàn VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức “Hội nghị triển khai công tác công đoàn và phong trào 5S trong công tác AT,VSLĐ năm 2021”

2021-06-28 07:52:04 GMT+7

 

 

     Ngày 24/3/2021, Công đoàn VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức “Hội nghị triển khai công tác công đoàn và phong trào 5S trong công tác AT,VSLĐ VNPT địa bàn Hà Nam năm 2021” đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hoan - Ủy viên BCH Tổng liên đoàn, Ủy viên thường vụ công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng chí Cao Đức Đồng - Ủy viên BCH Công đoàn BCVTVN, Trưởng đại diện VNPT địa bàn Hà Nam, giám đốc VNPT Hà Nam và gần 170 đại biểu thuộc công đoàn Viễn thông Hà Nam và Công đoàn Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hà Nam

     Năm 2020, Công đoàn VNPT địa bàn Hà Nam đã hoàn thành tốt các mặt công tác, đã phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động đồng thời luôn đồng hành cùng chuyên môn để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; Công đoàn VNPT địa bàn Hà Nam đã tích cực triển khai toàn diện các hoạt động và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Phát huy được sức mạnh tổng hợp, phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”, các KPI chuyên đề về duy trì và phát triển dịch vụ, “Nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ khách hàng”, triển khai các KPI chuyên đề phối hợp địa bàn “Đẩy mạnh phát triển thuê bao và chương trình ra quân "Thứ 7 xanh" “chủ nhật xanh”, thực hiện tốt phong trào 5S trong công tác AT,VSLĐ …. bám sát Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng ủy, kế hoạch của chuyên môn về các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, động viên cán bộ, công nhân viên, lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, góp phần cùng VNPT địa bàn Hà Nam hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm với tốc độ tăng trưởng cao, về chỉ tiêu theo doanh thu dịch vụ VT-CNTT năm 2020 xếp hạng 1/63 của Tập đoàn, về BSC đạt 4.12 điểm xếp hạng 1/7 của Tập đoàn. Thu nhập bình quân người lao động năm 2020 tăng so với năm 2019. Công đoàn địa bàn cũng đã đánh giá và chỉ ra những hạn chế, tồn tại cần khắc phục đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông nội bộ về các nội quy quy chế của đơn vị, về chiến lược 4.0 và chuyển đổi số; triển khai các phong trào thi đua thúc đẩy SXKD; các hoạt động thiết thực chăm lo và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động công đoàn.       

     Tại Hội nghị, các đại biểu các công đoàn cơ sở thành viên đã tham gia nhiều tham luận, tham luận với nhiều nội dung, giải pháp hay về công tác phối hợp giữa chuyên môn, công đoàn địa bàn trong thực hiện nhiệm vụ SXKD và hoạt động công đoàn tại địa bàn. Công đoàn đồng hành cùng chuyên môn trong việc thực hiện chuyển đổi số. Về công tác phối hợp trong thực hiện Phong trào 5S trong công tác AT, VSLĐ. Về phương pháp bán hàng tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập….

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoan - Chủ tịch Công đoàn VNPT, đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công đoàn VNPT địa bàn Hà Nam, đánh gá cao công tác phối hợp giữa công đoàn và chuyên môn địa bàn, đồng thời định hướng các hoạt động của Công đoàn đơn vị trong thời gian tới cần chú trọng một số nội dung trọng tâm: vai trò của công đoàn trong việc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho CBCNV, hoạt động công đoàn cần phải đổi mới hơn nữa, quan tâm tới cấp cơ sở để thu hút đông đảo đoàn viên tích cực tham gia hoạt động công đoàn và nâng tầm vị thế của VNPT trước khách hàng.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cao Đức Đồng nhấn mạnh Công đoàn VNPT địa bàn Hà Nam đồng tâm hợp lực với quyết tâm đạt được kết quả cao nhất, tích cực tham gia cùng chuyên môn vận động CBCNV đẩy mạnh phát triển dịch vụ VT-CNTT đồng thời thực hiện tốt việc chăm sóc và giữ khách hàng, chủ động chuyển dịch cơ cấu dịch vụ số, tiếp tục triển khai Chiến lược VNPT 4.0... mỗi cán bộ công đoàn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong việc triển khai Văn hóa VNPT với chủ đề hành động năm 2021 là “Thần tốc, thần tốc và thần tốc”; vận động CBCNV chủ động tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu chiến lược phát triển VNPT 4.0 và chuyển đổi số của Tập đoàn…..Thông qua các hoạt động làm cho người lao động thấy giá trị vị trí công việc trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, tạo được động lực, thúc đẩy khả năng sáng tạo của các tập thể, cá nhân, tạo sự đồng cảm, chia sẻ và sẵn sàng hy sinh quyền lợi để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất là trong khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

     Tại Hội nghị các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 được tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen của Công đoàn các cấp. 

     Công đoàn VNPT địa bàn Hà Nam phát động thi đua năm 2021, kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên người lao động trong toàn địa bàn phát huy truyền thống vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết sáng tạo quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và kế hoạch SXKD năm 2021.

                                                                                                            Mai Quỳnh