HƯỚNG DẪN KÝ SỐ VNPT SMARTCA TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH HÀ NAM

 

 HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VNPT SMART-CA MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY!

Đăng nhập 

Công dân/ doanh nghiệp  truy cập trang cổng dịch vụ công tỉnh lại link : https://dichvucong.hanam.gov.vn  và đăng nhập tài khoản của công dân/ Doanh nghiệp

 1. Đăng nhập thành công công dân/doanh nghiệp chọn vào menu “Nộp qua mạng” và  tìm Thủ tục hành chính  cần nộp và nhấn chọn “Nộp hồ sơ

   

  Đối với những giấy tờ cần thực hiện ký số thì công dân/ tổ chức chọn chức năng “ Ký số” 

 2. Lựa chọn ký số VNPT SmartCA 

  Thực hiện đăng nhập tài khoản SmartCA đã đăng ký

   

   Công dân /Doanh nghiệp đăng nhập tài khoản SmartCa thành công . Hệ thống mở file giấy tờ cần thực hiện ký số . chọn “Thêm chữ ký” để thực hiện ký

   

  Di chuyển khung cần ký đến đúng vị trí cần ký và nhấn chọn “

   

   

   

  Hệ thống gửi xác nhận ký số trên app VNPT SmartCa trên thiết bị di động

  Công dân/ doanh nghiệp đăng nhập tài khoản trên app và xác nhấn ký số  

  Xác nhận ký số thành công file thành phần giấy tờ chuyển sang định dạng PDF

   

        File Thành phần giấy tờ  sau khi đã ký thành công

   

   

       Công dân/doanh nghiệp thực hiên các bước tiếp theo để hoàn thành nộp hồ