Trung tâm Kinh doanh VNPT – Hà Nam - chương trình chúc mừng sinh nhật đối với khách hàng thân thiết

2017-06-16 02:31:53 GMT+7

I, Đối tượng áp dụng: 

   Dịch vụ di động VinaPhone:

      - Là các thuê bao đang hoạt động 2 chiều do cá nhân đứng tên đăng ký sử dụng dịch vụ căn cứ Hạng Hội viên VinaPhone Plus được xét vào kỳ xét hạng trước 03 tháng của tháng sinh nhật (bao gồm thuê bao trả trước và trả sau, không bao gồm thuê bao EZcom và thuê bao nghiệp vụ/công vụ VNPT);

      -  Các thuê bao di động trả sau VinaPhone có mức tiêu dùng bình quân hàng tháng ≥ 500.000 đồng (chưa gồm VAT). Dữ liệu cước được lấy trung bình trong 06 tháng liền kề tháng sinh nhật của KH.

   Đối với các dịch vụ khác ngoài di động (Băng rộng – Cố định và MyTV):

     - Là các thuê bao do Cá nhân đứng tên ký hợp đồng sử dụng dịch vụ Internet (đại lý Internet) có thời gian sử dụng liên tục và có mức tiêu dùng bình quân hàng tháng ≥ 500.000 đồng (chưa gồm VAT);

     - Các cá nhân sử dụng nhiều dịch vụ (đa dịch vụ). Trong đó ít nhất một dịch vụ có thời gian sử dụng tối thiểu 06 tháng trước tháng sinh nhật. Mức tiêu dùng bình quân hàng tháng ≥ 500.000 đồng (chưa gồm VAT);

     - Dữ liệu cước được lấy trung bình trong 06 tháng liền kề tháng sinh nhật của KH.

II,    Quà tặng và cách thức

  Đối với thuê bao di động VinaPhone trả sau:

      Xét theo Hạng Hội viên VinaPhone Plus:

 

                                                                                                                           Đơn vị tính: VNĐ

Nhóm KH

Phân loại đối tượng

Giá trị quà tặng/KH (chưa VAT)

1

Hội viên hạng Kim Cương (Diamon) -chương trình VinaPhone Plus (tương đương với mức tiêu dùng/nạp thẻ > 2 triệu đồng/tháng

800.000

Tặng 500 điểm VinaPhone Plus

2

Hội viên hạng Vàng (Gold) chương trình VinaPhone Plus (tương đương với mức tiêu dùng/nạp thẻ ≥ 1,5 triệu đồng và ≤ 2 triệu đồng/tháng)

350.000

   Tặng 300 điểm VinaPhone Plus

3

    Hội viên hạng Titan chương trình VinaPhone Plus (tương đương với mức tiêu dùng/nạp thẻ ≥ 0.8 triệu đồng và <1,5 triệu đồng/tháng)

   Tặng 600 điểm hoặc quà tương ứng  với 600 điểm trên trang quà tặng VinaPhone Plus

4

   Hội viên hạng Bạc – (Silver) - tương đương với mức tiêu dùng/nạp thẻ ≥ 500.000 đồng và

< 800.000 đồng/tháng

   Tặng 500 điểm hoặc quà tương ứng  với 500 điểm trên trang quà tặng VinaPhone Plus

5

   Hội viên hạng Bạc (Silver) - tương đương với mức tiêu dùng/nạp thẻ ≥ 300.000 đồng và

< 500.000 đồng/tháng

   Tặng 300 điểm VinaPhone Plus

6

   Hội viên hạng Bạc (Silver) - tương đương với mức tiêu dùng/nạp thẻ ≥ 60.000 đồng và < 300.000 đồng/tháng

  Tặng 100 điểm VinaPhone Plus

7

  Hội viên thân thiết  (Friendly) - tương đương với mức tiêu dùng/nạp thẻ > 0 đồng và < 60.000 đồng/tháng

 


Xét theo Mức doanh thu cước bình quân:

Nhóm KH

Đối tượng/Mức cước bình quân/tháng

Giá trị quà tặng/KH (chưa VAT)

1

≥ 1.000.000

800.000

2

Từ ≥ 500.000

đến  <1.000.000

350.000

 

 

Đối với thuê bao di động VinaPhone trả trước:

                                                                                                                                  Đơn vị tính: VNĐ

Nhóm KH

Phân loại đối tượng

Giá trị tối đa quà tặng online/KH (chưa VAT)

1

   Hội viên Kim cương

1.000.000

2

   Hội viên Vàng

500.000

3

  Hội viên Titan

300.000

4

  Hội viên hạng Bạc (tương đương với mức tiêu dùng/nạp thẻ ≥ 500.000 đồng và < 800.000 đồng/tháng)

250.000

5

  Hội viên hạng Bạc (tương đương với mức tiêu dùng/nạp thẻ ≥ 300.000 đồng và < 500.000 đồng/tháng)

150.000

6

  Hội viên hạng Bạc (tương đương với mức tiêu dùng/nạp thẻ ≥ 60.000 đồng và < 300.000 đồng/tháng

50.000

7

   Hội viên thân thiết (tương đương với mức tiêu dùng/nạp thẻ > 0 đồng và < 60.000 đồng/tháng)

 

 

 

Đối với dịch vụ ngoài di động (Băng rộng – Cố định và MyTV):

                                                                                                                                   Đơn vị tính: VNĐ

Nhóm KH

Đối tượng/Mức cước bình quân/tháng

Giá trị quà tặng/KH (chưa VAT)

1

≥ 1.000.000

800.000

2

Từ ≥ 500.000 đến  <1.000.000

350.000

 

TƯ VẤN-LẮP ĐẶT
BÁO HỎNG-SỬA CHỮA