Việc phát hành upload file và phát hành qua ws khác nhau ở đâu. Mọi người đóng góp thêm.

2020-10-15 09:22:26 GMT+7

Không khác gì nhau về cách thức thực hiện. Chỉ khác nhau ở số lượng : WS chỉ phát hành vài ngàng hd/1 lượt, còn upload file có thể phát hành cả triệu hóa đơn/1 lượt.

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG