Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VNPT eOffice)

2019-03-04 08:15:50 GMT+7

Giới thiệu hệ thống

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành là:

 • Giải pháp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc,…. Điện tử.
 • Thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng không giấy tờ.
 1. Chức năng hệ thống

  - Quản lý văn bản 

  Các loại văn bản: văn bản đến, văn bản đi, văn bản phúc đáp, văn bản dự thảo, hồ sơ văn bản…
  Theo dõi quá trình xử lý
  Báo cáo thống kê việc xử lý văn bản …

   - Quản lý công việc

   

  Cho phép giao việc, quản lý công việc xuống các phòng/ban và nhân viên; cá nhân,…
  Báo cáo thống kê công việc, kiếm soát được tiến độ, trạng thái công việc.
  Tích hợp với chức năng thông báo khi có công việc mới, công việc tới hạn, quá hạn.

   

   -Văn bản chỉ đạo

   

  Tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao
  Theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ
  Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
  Chế độ thông tin báo cáo

   

   

  - Hồ sơ công việc

   

  Tủ hồ sơ cá nhân, lưu nhóm công văn, tài liệu tùy ý.
  Hỗ trợ tính năng: thêm mới hồ sơ công việc, theo dõi, giao việc đến cán bộ khác trong đơn vị.
  Chia sẻ, chuyển giao hồ sơ công việc.

   

   - Báo cáo thống kê

   

  Báo cáo về văn bản: báo cáo về tình hình sử dụng hệ thống, tình hình xử lý văn bản từng cá nhân…
  Báo cáo về công việc: báo cáo chi tiết đơn vị, cá nhân…

   

   - Lịch công tác

   

  Lịch công tác cá nhân
  Lịch công tác phòng ban
  Lịch công tác của cơ quan

   

   - Lịch họp

   Cho phép đăng ký, phê duyệt lịch họp của đơn vị, thông báo tới các thành viên tham dự họp
  Lịch lãnh đạo trực tuần
   Quản lý lịch trực tuần của các lãnh đạo.

   - Tin tức

   Chuyên trang tin tức nội bộ theo từng chuyên mục, tin hay đọc…
  Chuyên mục quản lý tin tức
  Cho phép đánh giá, ý kiến trên mỗi tin tức,…

   - Chát

   Cho phép chát cá nhân, chát theo nhóm.

   - Quản lý thư mời

   

  Quản lý thư mời đến cá nhân
  Quản lý thư mời đi của đơn vị

   

   - Quản lý tin nhắn

   

  Tích hợp thông báo
  Thông báo qua SMS (brandname)
  Thông báo qua Email
  Thông báo các phân hệ chức năng ở hệ thống ( thông báo văn bản, công việc,…)
  Người dùng cũng có thể chủ động cấu hình thông báo ở các chức năng.

   

  - Quản lý hệ thống

   

  Cung cấp cho quản trị hệ thống những công cụ để quản trị, hỗ trợ trong đơn vị.
  Quản trị phòng ban, cá nhân
  Phân quyền user
  Quản trị cấu hình tham số, cấu hình Email/SMS…

   

  Quản lý các dữ liệu danh mục hệ thống (sổ văn bản, hình thức văn bản, luồng xử lý văn bản…)

   

  - Các chức năng bổ sung

  Tích hợp, chia sẻ thông tin với các hệ thống khác
  Thống kê truy cập
  Hỗ trợ đa ngôn ngữ
  Quản lý menu
  Liên hệ
  Sao lưu và phục hồi dữ liệu
  Nhật ký truy cập/ dữ liệu xử lý

   3. Lợi ích

  - Lợi ích của khác hàng

  Điều hành và quản lý mọi lúc, mọi nơi
  Quản lý các công việc rõ ràng, minh bạch
  Nắm bắt đầy đủ thông tin, đưa ra quyết định chính xác
  Tạo môi trường làm việc dân chủ, trao đổi công khai
  Tra cứu, điều hành văn bản trên SmartPhone, ipad

  - Lợi ích đối với văn thư

  Phân phối văn bản đơn giản, không phải photo, in ấn, đi lại nhiều lần
  Dễ dàng quản lý, tra cứu thông tin
  Tìm kiếm bản gốc nhanh chóng
  Truyền đạt các thông báo, chỉ thị của lãnh đạo đến các bộ phận nhanh chóng, kịp thời

  - Lợi ích đối với chuyên viên

  Dễ dàng quản lý tra cứu, tìm kiếm văn bản liên quan đến công việc đang xử lý
  Năm bắt nhanh chóng các công việc được giao
  Báo cáo công việc kịp thời
  Tạo môi trường trao đổi, thảo luận, nâng cao hiệu quả công việc
  Dễ dàng sắp xếp lịch công việc cá nhân,…

  - Lợi ích đối với cơ quan

  Quản lý thông tin nội bộ hiệu quả
  Trao đổi dữ liệu và chia sẻ thông tin dễ dàng
  Tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí cho việc in ấn, photo, đi lại gửi văn bản thủ công
  Tăng cường làm việc cộng tác giữa các cá nhân, bộ phân
  4. Sơ đồ luồng nghiệp vụ      
 2. - Luồng nghiệp vụ văn bản đi - Luồng nghiệp vụ văn bản đến - Luồng nghiệp vụ văn bản chỉ đạo5. Khách hàng tiêu biểu

   

  Bộ Thông tin và Truyền thông
  Bộ BCVT Lào
  Văn phòng Quốc hội
  HĐND – UBND tỉnh,
  HĐND – UBND huyện,
  HĐND – UBND xã,
  Đảng Ủy Khối
  Thành Ủy HN
  Khối bệnh viện (115, bưu điện)
  Các Sở, Ban, Ngành…

   

Tin Liên Quan

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG