Mạng giáo dục Việt nam - vnEdu

2019-03-04 08:16:34 GMT+7

  • Giới thiệu
    • VNPT Edu là một giải pháp nhằm tin học hóa toàn diện công tác quản lý, điều hành trong giáo dục, kết nối gia đình, nhà trường và xã hội.
    • VNPT Edu hoạt động trên nền tảng web-base, công nghệ điện toán đám mây (Cloud computing) với mô hình phần mềm như một dịch vụ Saas.
  • Những tiện ích mà Mạng giáo dục Việt Nam vnEdu đem lại:
    • Tiện ích liên lạc giữa Nhà trường và Phụ huynh, học sinh: qua các hình thức SMS, mạng internet, dịch vụ truyền hình MyTV.
      - Tiện ích quản lý dữ liệu của Nhà trường và cấp Phòng, Sở: quản lý toàn bộ dữ liệu về học sinh, giáo viên, nhà trường…
      - Tiện ích tìm kiếm thông tin về học tập, giảng dạy như tài liệu, bài giảng, tin tức giáo dục: kho tài liệu hơn 1 triệu tài liệu cho các -cấp, kho bài giảng phong phú và các tin tức giáo dục trong nước và quốc tế cập nhật hàng ngày.
      - Các tiện ích khác như xếp thời khóa biểu trong Nhà trường, thiết kế website trường học và Phòng, Sở, giải pháp camera trường học…
  • . Mạng giáo dục Việt Nam vnEdu đang cung cấp cho Khách hàng các tính năng sau
    • - Đối với Nhà trường: Quản lý nhà trường, sắp xếp thời khóa biểu, camera trường học, thư viện điện tử, website trường học.
      - Đối với Giáo viên: quản lý nhà trường, soạn bài giảng, thư viện điện tử.
                                  - Đối với Học sinh: Sổ liên lạc, thư viện điện tử, E-learning, thi trực tuyến, cổng thông tin giáo dục.
                                  - Đối với Phụ huynh: Sổ liên lạc, camera giám sát, tracking, cổng thông tin giáo dục.
                                  - Đối với cấp Phòng, Sở giáo dục: Quản lý nhà trường, nghiệp vụ chuyên môn, tài liệu điện tử, website cổng thông tin Phòng/Sở.
    • Dịch vụ hỗ trợ

      Hỗ trợ 24/7

      Đội ngũ hỗ trợ trực tiếp trải dài trên 63 tỉnh, thành phố

Tin Liên Quan