Công đoàn VNPT Hà Nam Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

2023-04-06 02:54:07 GMT+7

    Ngày 03/4/2023, Công đoàn VNPT Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có: Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - UVBTV Công đoàn TTTT, Chủ tịch Công đoàn VNPT; Đồng chí Cao Đức Đồng - Bí thư đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT địa bàn Hà Nam- Giám đốc VNPT Hà Nam cùng 104 đại biểu chính thức được bầu chọn tại các công đoàn CSTV trực thuộc Công đoàn VNPT Hà Nam.

   Đại hội đã nghe và thảo luận dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Công đoàn VNPT Hà Nam nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Báo cáo tại đại hội đã nêu rõ, tổ chức Công đoàn đã chủ động đồng hành cùng chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, trong giai đoạn VNPT Hà Nam luôn xếp hạng trong top đầu của Tập đoàn. Công đoàn VNPT Hà Nam đã thực hiện tốt vai trò trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động. Phát huy vai trò tham gia công tác quản lý và hoạt động SXKD tại đơn vị. Luôn đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua và công tác tuyên truyền vận động, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị và SXKD của đơn vị. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật của đoàn viên và người lao động. Tích cực phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Triển khai hiệu quả công tác dân chủ cơ sở,…

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đồng chí Cao Đức Đồng - Bí thư đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT địa bàn Hà Nam, Giám đốc VNPT Hà Nam; đ/c Nguyễn Anh Tuấn UVBTV Công đoàn TTTT, Chủ tịch Công đoàn VNPT đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Công đoàn VNPT Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề nghị Ban Chấp hành công đoàn VNPT Hà Nam khóa mới tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai tổ chức có hiệu quả các phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đảng, phát huy dân chủ, khẳng định vai trò của công đoàn cơ sở là cầu nối quan trọng giữa đoàn viên, quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho người lao động học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển đổi số góp phần đưa VNPT Hà Nam ngày càng phát triển vững mạnh.

    Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Vì sự phát triển của Tập đoàn VNPT và người lao động”, Đại hội Công đoàn VNPT Hà Nam khóa V đề ra mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kỳ 2023 - 2028 là:“Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, hoạt động trên môi trường số; lấy người lao động làm trung tâm, vì sự phát triển VNPT”.

    Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn VNPT Hà Nam khóa V gồm 13 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn VNPT nhiện kỳ 2023-2028 gồm 02 đồng chí. Ban chấp hành đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ, UBKT và các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra … đồng chí Nguyễn Duy Chấn tái của chức danh Chủ tịch Công đoàn.

    Tại Đại hội 3 công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc Công đoàn VNPT Hà Nam đã được trao tặng Kỷ niệm chương danh hiệu “Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” giai đoạn 2017-2022.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG