Trang chủ » Giới thiệu VNPT Hà Nam » Cơ cấu tổ chức » Các trung tâm trực thuộc   Tìm Kiếm   Đăng Nhập  Đăng Ký  
Trang chủ
Giới thiệu VNPT Hà Nam
Cơ cấu tổ chức
Triết lý kinh doanh
Hợp tác - Đối tác
Truyền thống lịch sử
VNPT Hà nam
Các trung tâm trực thuộc
2009-10-01
TRUNG TÂM TIN HỌC
Địa chỉ: 114 - Trần Phú - Quang Trung - Phủ Lý
Trưởng trung tâm: Ông Trần Minh Công
Điện thoại: 0351.3851990
Fax: 0351.3850500

 
TRUNG TÂM TRUYỀN DẪN - CHUYỂN MẠCH - ƯCTT
Địa chỉ: 114 - Trần Phú - Quang Trung - Phủ Lý
Trưởng trung tâm: Ông Nguyễn Văn Lưu
Điện thoại: 0351.3853900
Fax: 03513855901

 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TP. PHỦ LÝ
Địa chỉ: 114 - Trần Phú - Quang Trung - Phủ Lý
Giám đốc: Ông Nguyễn Trí Dũng
Điện thoại: 0351.3855289
Fax: 03513849000

 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG BÌNH LỤC
Địa chỉ: 114 - Trần Phú - Quang Trung - Phủ Lý
Giám đốc: Ông Tạ Văn Phong
Điện thoại: 0351.3862862
Fax: 03513862000

 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG DUY TIÊN
Địa chỉ: 114 - Trần Phú - Quang Trung - Phủ Lý
Giám đốc: Ông Trần Trọng Toàn
Điện thoại: 0351.3831135
Fax: 03513830700

 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG KIM BẢNG
Địa chỉ: 114 - Trần Phú - Quang Trung - Phủ Lý
Giám đốc: Ông Đinh Văn Hoà
Điện thoại: 0351.3821667
Fax: 03513821800

 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG LÝ NHÂN
Địa chỉ: 114 - Trần Phú - Quang Trung - Phủ Lý
Giám đốc: Ông Nguyễn Đại Úy
Điện thoại: 0351.3871135
Fax: 03513870767

 
TRUNG TÂM VIỄN THÔNG THANH LIÊM
Địa chỉ: 114 - Trần Phú - Quang Trung - Phủ Lý
Giám đốc: Ông Hoàng Cao Nghệ
Điện thoại: 0351.3880612
Fax: 03513882000

 
 

Ban giám đốc - Các phòng ban chức năng
Các trung tâm trực thuộc

Ban giám đốc   |   Các phòng ban chức năng   |   Các trung tâm trực thuộc
Copyright 2009 by VNPT - Hà Nam  Website đang thử nghiệm -  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng