Trang chủ » Giới thiệu VNPT Hà Nam » Cơ cấu tổ chức » Các phòng ban chức năng   Tìm Kiếm   Đăng Nhập  Đăng Ký  
Trang chủ
Giới thiệu VNPT Hà Nam
Cơ cấu tổ chức
Triết lý kinh doanh
Hợp tác - Đối tác
Truyền thống lịch sử
VNPT Hà nam
Các phòng ban chức năng
2009-10-01
1. Văn phòng - Tổng hợp 2. Phòng Tổ chức cán bộ lao động
Phụ trách : Bà Lê Thị Thu
ĐT : 3829829 - Fax: 3857000
Trưởng phòng : Ông Nguyễn Duy Chấn
ĐT : 3856557 - Fax : 3828788
Phó phòng : Ông Nguyễn Đức Minh
ĐT : 3828788 - Fax : 3828788
3. Phòng hành chính quản trị
4. Phòng Kế toán thống kê tài chính
Trưởng phòng : Ông Trần Ngọc Hào
ĐT : 3847866 - Fax : 3857000

Trưởng phòng : Bà Kim Thị Châm
ĐT : 3851966 - Fax :  3878999
Phó phòng : Ông Nguyễn Kim Cương
ĐT : 3847889 - Fax :  3878999
5. Phòng đầu tư XDCB  6. Phòng kế hoạch KDTT 
Trưởng phòng : Ông Kim Thanh Sơn
ĐT : 3854599 - Fax :  3878999
Trưởng phòng : Ông Đoàn Ngọc Dũng
ĐT : 3847989 - Fax :  3847988
Phó phòng : Ông Tống Đăng Dũng
ĐT : 3847889 - Fax :  3847988
7. Phòng Mạng dịch vụ  8. Ban quản lý dự án 
Phó phòng : Ông Phạm Hồng Hải
ĐT : 3851955 - Fax :  3858800
Trưởng ban : Ông Nguyễn Huy Thái
ĐT : 3856599 - Fax :  3856599
9. Trung tâm điều hành Viễn thông

Trưởng trung tâm : Ông Nguyễn Chí Thanh
ĐT : 3851955 - Fax :  3855901
Phó trưởng trung tâm: Ông Nguyễn Mạnh Toàn
ĐT : 3856999 - Fax :  3855901
 

Ban giám đốc - Các phòng ban chức năng
Các trung tâm trực thuộc

Ban giám đốc   |   Các phòng ban chức năng   |   Các trung tâm trực thuộc
Copyright 2009 by VNPT - Hà Nam  Website đang thử nghiệm -  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng