Trang chủ » Giới thiệu VNPT Hà Nam » Cơ cấu tổ chức » Ban giám đốc   Tìm Kiếm   Đăng Nhập  Đăng Ký  
Trang chủ
Giới thiệu VNPT Hà Nam
Cơ cấu tổ chức
Triết lý kinh doanh
Hợp tác - Đối tác
Truyền thống lịch sử
Giới thiệu VNPT Hà nam
Ban giám đốc
2009-10-01

 


 
Giám đốc VNPT Hà nam
Ông Cao Đức Đồng
Ngày sinh: 20/10/1965
Nơi sinh: Lý nhân - Hà nam
Chuyên môn: Thạc sỹ ĐTVT
Nơi đào tạo: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội
 

 

 
Phó giám đốc VNPT Hà nam
Ông Trịnh Quang Tuấn
Ngày sinh: 16/06/1968
Nơi sinh: Kim Bảng - Hà Nam
Chuyên môn: Thạc sỹ
Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội
 

 

 
Phó giám đốc VNPT Hà nam
Ông Nguyễn Việt Hùng
Ngày sinh: 03/10/1973
Nơi sinh: Phủ lý - Hà Nam
Chuyên môn: Thạc sỹ
Nơi đào tạo:
Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông Hà Nội

Ban giám đốc - Các phòng ban chức năng
Các trung tâm trực thuộc

Ban giám đốc   |   Các phòng ban chức năng   |   Các trung tâm trực thuộc
Copyright 2009 by VNPT - Hà Nam  Website đang thử nghiệm -  Về Bảo Vệ Thông Tin Người Dùng