VNPT Hà Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

2024-04-25 01:49:45 GMT+7

    Ngày 24/4/2024 VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức Hội nghị Người lao động, Hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2024 và sơ kết công tác SXKD    quý I năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu chọn tại hội nghị người lao động của các đơn vị cơ sở với tổng số 114 đại biểu.

    Hội nghị đã nghe trình bày Báo cáo kiểm điểm Hội nghị người lao động năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2024, mục tiêu và giải pháp thực hiện năm 2024; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, giám sát thực hiện chế độ chính sách và Báo cáo triển khai công tác công đoàn năm 2024. Năm 2023 tổng doanh thu dịch vụ VT-CNTT địa bàn tăng trưởng 3.81%, xếp hạng VNPT địa bàn Hà Nam trong top 20 của Tập đoàn. Tỷ lệ hài lòng khách hàng trong top 10 Tập đoàn.

    Hội nghị đã phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động về các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng và trách nhiệm của người lao động, đóng góp ý kiến những vấn đề về mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ SXKD 2024, các quy định, nội quy, quy chế nội bộ của đơn vị, các biện pháp nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần và về điều kiện làm việc, chế độ chính sách, tiền lương, tiền thưởng, những khó khăn, tồn tại trong công việc…của CBCNV-NLĐ. Đoàn chủ tịch Hội nghị và các bộ phận chức năng đã trực tiếp trả lời kiến nghị của người lao động một cách kịp thời, thỏa đáng.

    Hội nghị đã bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2026, bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại định kỳ.

    Tại Hội nghị Đồng chí Cao Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện VNPT địa bàn Hà Nam, Giám đốc VNPT Hà Nam, đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của CBCNV địa bàn Hà Nam góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ SXKD, thu nhập của người lao động được đảm bảo.  Đồng chí cũng yêu cầu các bộ phận chức năng có kế hoạch đào tạo, tuyển dụng, đội ngũ lao động đảm bảo đáp ứng được với yêu cầu thực tế, có cơ chế phù hợp cho người lao động tạo động lực để phấn đấu lao động sản xuất đem lại hiệu quả cao trong công việc.

    Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Hội nghị đã tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và dự thảo nghị quyết Hội nghị với 100% đại biểu thống nhất, thể hiện sự đồng thuận cùng ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị trong năm 2024 của toàn thể CNV-NLĐ của VNPT Hà Nam./.

                                                                   Mai Quỳnh

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG