VNPT Hà Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022

2022-05-15 23:28:05 GMT+7

    

    Ngày 8/5/2022 VNPT Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Viễn thông Hà Nam và các đại biểu được bầu chọn tại hội nghị người lao động các đơn vị trực thuộc, tổng số 58 đại biểu.

    Hội nghị đã nghe trình bày Báo cáo kiểm điểm Hội nghị người lao động năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh 3 tháng đầu năm 2021, mục tiêu và giải pháp thực hiện năm 2022; Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, giám sát thực hiện chế độ chính sách và nghe Giám đốc Viễn thông VNPT Hà Nam giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của các đơn vị. Phân tích rõ việc thực hiện các chỉ tiêu cơ bản của nghị quyết Hội nghị NLĐ 2021 trong đó một số chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết đề ra như: Phát triển thuê bao thực tăng: Di động đạt 199% KH giao tăng 272% so với cùng kỳ, Băng rộng bằng 139% KH giao, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Dung lượng thị trường một số dịch vụ CNTT: VNPT iGate, VNPT iOffice, eOffice: 100% các Sở-Ban-Ngành, VNPT HIS: 100% Cơ sở Y tế tuyến 2,3,4. Chênh lệch thu chi sau loại trừ so với kế hoạch giao: VTT 144%. Quản lý chi phí hoàn thành 101,2% kế hoạch giao. Độ khả dụng BTS đạt 99.99%. Công tác chất lượng dịch vụ luôn được quan tâm hàng đầu, các chỉ số chất lượng luôn đạt mức cao.… Một số chỉ tiêu đạt chưa đạt so với nghị quyết đề ra đó là tổng Doanh thu VT-CNTT đạt 98% kế hoạch giao tăng trưởng 5.08% so với cùng kỳ. MyTV bằng 56% KH giao song vẫn tăng 9,9% so với cùng kỳ. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19 song đời sống việc làm của người lao động được đảm bảo, thu nhập của người lao động tăng so với cùng kỳ năm 2021 trên 5%.

    Các đại biểu sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến những vấn đề về mục tiêu, giải pháp thực hiện SXKD 2022, biện pháp nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần và môi trường làm việc của CBCNV-NLĐ, các quy định, Nội quy, Quy chế nội bộ của đơn vị. Đoàn chủ tịch Hội nghị và các bộ phận chức năng đã tổng hợp và trả lời kiến nghị cho người lao động một cách kịp thời, thỏa đáng.

    Để biểu dương, ghi nhận những đóng góp, những cố gắng, những thành tích của các cá nhân người lao động, tại hội nghị, VNPT Hà Nam đã tôn vinh 16 cá nhân được xét chọn từ các đơn vị cơ sở trực thuộc VNPT Hà Nam. Họ là những gương mặt thực sự tiêu biểu, thực sự nỗ lực đã phát huy vai trò trên từng vị trí thể hiện sự nhiệt huyết, năng động, sáng tạo không quản ngại khó khăn, vất vả, dịch bệnh để luôn hoàn thành trên 100% nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua và thành tích chung của đơn vị, của địa bàn trong mái nhà chung VNPT, làm nên những thành công nổi bật của VNPT Hà Nam.

    Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Hội nghị đã tập trung thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và dự thảo nghị quyết Hội nghị với 100% đại biểu thống nhất, thể hiện sự đồng thuận cùng ý chí quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của đơn vị trong năm 2022 của toàn thể CNV-NLĐ của VNPT Hà Nam./.

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG