Công đoàn VNPT Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022

2017-09-20 06:11:25 GMT+7

    Ngày 23/8/2017 Công đoàn VNPT Hà Nam đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022


    Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn VNPT Hà Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017 - 2022. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ qua. Đại hội cũng đã nghe các phát biểu tham luận từ các Công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc tập trung các nội dung về:Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Triệu Tiến Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đ/c Cao Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại điện VNPT tại Hà Nam, Giám đốc VNPT Hà Nam và 71 đại biểu ưu tú đại diện cho 228 cán bộ, đoàn viên và người lao động VNPT Hà Nam tham dự Đại hội.

    Hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chăm lo đời sống và thực hiện các hoạt động chính sách xã hội và vận động cán bộ đoàn viên thực hiện các nội quy, quy chế của đơn vị; Gắn kết vì mái nhà chung VNPT; Các biện pháp phối hợp nâng cao chất lượng mạng lưới góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh.

ông Cao Đức Đồng GĐ VNPT Hà Nam, bí thư Đảng ủy phát triển tại đại hội

    Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Triệu Tiến Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và đồng chí Cao Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại điện VNPT tại Hà Nam, Giám đốc VNPT Hà Nam đã biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Công đoàn VNPT Hà Nam đạt được, góp phần cùng chuyên môn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD Tập đoàn giao trong những năm qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại cũng như định hướng các nhiệm vụ trọng tâm để BCH Công đoàn VNPT Hà Nam bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động trong nhiệm kỳ 2017-2022.

đồng chí Triệu Tiến Thắng phát biểu tại đại hội

    Đại hội cũng đã bầu ra BCH Công đoàn VNPT Hà Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2017- 2022 gồm 13 đồng chí; bầu 01 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2022.

    Với phương châm: “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm, Vì mái nhà chung VNPT”, Đại hội cũng đã biểu quyết những chỉ tiêu phấn đấu trong trong nhiệm kỳ tới với các nhóm mục tiêu, giải pháp cụ thể trong đó chú trọng đến việc đổi mới nội dung hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn phù hợp theo yêu cầu sản xuất kinh doanh, quan tâm chú trọng đến công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động để đảm bảo mọi quan hệ, lợi ích hài hòa nhằm tạo động lực cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó với cơ quan, đơn vị góp phần xây dựng VNPT Hà Nam nói riêng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam nói chung phát triển bền vững.

                                                                                                                                                                                                                                          Mai Quỳnh