ĐOÀN THANH NIÊN VNPT HÀ NAM TẬP HUẤN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC UBND HUYỆN THANH LIÊM NĂM 2024

2024-05-10 10:41:39 GMT+7
    Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-TU ngày 25/4/2022 của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, sáng ngày 10/5/2024 tại trụ sở UBND huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã năm 2024.
 
     Hội nghị tập huấn do UBND huyện Thanh Liêm chủ trì phối hợp với VNPT Hà Nam và Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Hà Nam thực hiện.
 
    Hướng dẫn chi tiết cài VNPT SMAT CA  tại đây: CHI TIẾT!
    
    Tham dự Hội nghị, về phía UBND huyện có sự hiện diện của đồng chí Trần Văn Quân - Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm; Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh. Về phía VNPT địa bàn Hà Nam có sự hiện diện của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Hà Nam. Đồng thời còn có trên 150 cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã, bộ phận tư pháp, bộ phận một cửa tại các UBND xã, phường, thị trấn tham dự.
     Tại Hội nghị, Đoàn Thanh niên VNPT Hà Nam đã triển khai giới thiệu về dịch vụ Chữ ký số - VNPT SmartCA và chính sách của VNPT đồng hành triển khai cung cấp dịch vụ Chữ ký số cho công dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Trực tiếp hướng dẫn đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã cài đặt và sử dụng Chữ ký số - VNPT SmartCA, ứng dụng trực tiếp vào quá trình ký số các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
 
    Với vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ vì công cuộc chuyển đổi số của tỉnh nhà, đội ngũ Đoàn viên Thanh niên VNPT Hà Nam đã tận tình hướng dẫn các cán bộ khởi tạo Chữ ký số cá nhân. Kết quả trong buổi sáng ngày 10/5/2024, Đoàn Thanh niên VNPT Hà Nam đã tư vấn, giới thiệu và cài đặt thành công 105 Chữ ký số VNPT SmartCA (đã hoàn thành bước cán bộ ký Biên bản nghiệm thu) cho các cán bộ, công chức. Qua đây giúp cho cán bộ, công chức hiểu rõ về Chữ ký số và đồng thời có thể chủ động hướng dẫn nhân dân tự thực hiện cài đặt Chữ ký số, ứng dụng ký số các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo định hướng của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Hà Nam.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG