VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021

2021-06-28 07:53:49 GMT+7

                 Ngày 21/01/2021, VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021, về dự Hội nghị và chỉ đạo có ông Nguyễn Nam Long - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, các ban chức năng Tập đoàn và Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Công đoàn Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT - Vinaphone, Lãnh đạo Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT - Net; Tổng Công ty VNPT - IT, Trung tâm hạ tầng miền bắc và gần 100 đồng chí là cán bộ chủ chốt của VNPT địa bàn Hà Nam.

                 Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo VNPT địa bàn Hà Nam đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 song chỉ tiêu doanh thu đạt 97% kế hoạch Tập đoàn giao và bằng 104,8% so với năm 2019 (chưa tính yếu tố loại trừ ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19), xếp hạng 11 tháng, doanh thu địa bàn Hà Nam xếp 02/63. Trong đó: Dịch vụ di động xếp 05/63. Dịch vụ băng rộng cố định xếp 02/63. Dịch vụ CNTT xếp 49/63, đồng thời cũng nêu rõ tồn tại, hạn chế đặc biệt là những tồn tại mang tính chủ quan cần tập trung đề ra các giải pháp khắc phục trong năm 2021.

                 VNPT địa bàn Hà Nam đề ra các mục tiêu chủ yếu năm 2021: Kế hoạch doanh thu địa bàn 2021: tăng trưởng 6,5% so với thực hiện năm 2020, chênh lệch thu chi bằng105,2 so với thực hiện năm 2020. Đề ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm đó là: Giải pháp giữ và tăng trưởng doanh thu di động cho cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Giải pháp giữ và tăng trưởng thuê bao, doanh thu khách hàng băng rộng cố định và MyTV. Giải pháp giữ, tăng trưởng doanh thu, tấn công khối KHDN SME & Chuyển đổi số KHDN SME. Giải pháp chiếm lĩnh thị phần và tăng trưởng doanh thu CNTT khối KH chính quyền. Giải pháp chuyển đổi số khách hàng cá nhân, hộ gia đình. Giải pháp chuyển đổi số nội bộ địa bàn VNPT Hà Nam. Giải pháp tối ưu hóa chi phí OPEX và Giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng dịch vụ

                 Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Nam Long - Phó tổng Giám đốc tập đoàn ghi nhận VNPT địa bàn Hà Nam đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong năm 2021tuy nhiên bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra các vấn đề mà VNPT địa bàn Hà Nam chưa phát huy được thế mạnh cần tập trung để khắc phục trong năm 2021. Đồng chí truyền thông những chủ trương, định hướng trọng tâm của Tập đoàn trong năm 2021 để VNPT địa bàn Hà Nam có định hướng để triển khai thực hiện sát với tình hình thực tế tại địa bàn.

                 Nhân dịp này VNPT Hà Nam được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ về thành tích công tác giai đoạn 2015-2019, TTKD VNPT - Hà Nam đón nhận Bằng khen của Ủy Ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2018-2019.

                 Để phát huy thành tích đã đạt được, tại hội nghị VNPT địa bàn Hà Nam đã phát động thi đua năm 2021, kêu gọi các tập thể, cá nhân toàn địa bàn phát huy truyền thống vượt qua khó khăn thách thức, đoàn kết, sáng tạo, cần cụ thể hóa các phong trào thi đua với mục tiêu biện pháp cụ thể với tình hình thực tiễn đảm bảo tính hiệu quả, bền vững góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2021.

                 Với quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, lãnh đạo các địa bàn huyện/thành phố/thị xã, Trung tâm Điều hành thông tin, Trung tâm CNTT, Phòng bán hàng tổ chức doanh nghiệp đã ký giao ước thi đua năm 2021 với sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo và đông đảo đại biểu dự hội nghị.

 

                                                                        Mai Quỳnh

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG