VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức hội nghị giải pháp năm 2021

2021-01-26 02:30:33 GMT+7

 

           Với mục tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Tập đoàn đã giao trong năm 2021, ngày 18/01/2021 VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức Hội nghị giải pháp SXKD năm 2021 tham dự hội nghị có đồng chí Cao Đức Đồng - Trưởng đại diện VNPT địa bàn Hà Nam, giám Giám đốc VNPT Hà Nam, các cán bộ chủ chốt và nhân viên kỹ thuật và nhân viên kinh doanh giỏi của VNPT địa bàn Hà Nam.

           Hội nghị đã đánh giá tổng quan, thực trạng về tình hình thực hiện chỉ tiêu thuê bao, doanh thu di động, tốc độ tăng trưởng năm 2019, 2020. Các giải pháp đã và đang áp dụng về chính sách sản phẩm: về gói cước, ưu đãi, giá cước cho khách hàng, chính sách bán hàng: cơ chế tiền lương, hoa hồng khuyến khích cho người bán…. Nhận định mặt làm được, mặt chưa làm được, phân tích rõ nguyên nhân của địa bàn để từ đó phân tích, đề xuất các giải pháp sản xuất kinh doanh, xây dựng chính sách và cách thức tổ chức triển khai thực hiện giải pháp trên địa bàn cụ thể hóa thành thành các nội dung, chương trình, kế hoạch hành động triển khai cụ thể của địa bàn, đảm bảo bám sát với tình hình thực tế, có tính khả thi để thống nhất triển khai áp dụng trên toàn địa bàn trong năm 2021.

          Các thành viên tham dự Hội nghị chia thành 8 nhóm làm việc hết sức sôi nổi, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trong thời gian 01 ngày, mỗi nhóm đều xây dựng kịch bản thảo luận, trưởng nhóm tổng hợp nội dung các thành viên chuẩn bị tham gia thảo luận, ý kiến thảo luận của các thành viên trong nhóm, xây dựng báo cáo kết quả thảo luận của nhóm, thực hiện phân rõ trách nhiệm các thành viên trong nhóm trong việc triển khai các nội dung thảo luận của nhóm và trình bày giải pháp của nhóm trước Hội nghị gồm 8 chuyên đề chính trong đó tập trung vào: Giải pháp giữ và tăng trưởng doanh thu di động cho cá nhân, hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp. Giải pháp giữ và tăng trưởng thuê bao, doanh thu khách hàng băng rộng cố định và MyTV. Các giải pháp giữ, tăng trưởng doanh thu, tấn công khối KHDN SME&Chuyển đổi số KHDN SME. Giải pháp chiếm lĩnh thị phần và tăng trưởng doanh thu CNTT khối KH chính quyền. Chuyển đổi số khách hàng cá nhân, hộ gia đình. Chuyển đổi số nội bộ VNPT địa bàn Hà Nam. Giải pháp tối ưu hóa chi phí OPEC. Nâng cao chất lượng phục vụ và chất lượng dịch vụ nhìn từ góc độ khách hàng.

          Tại hội nghị, lãnh đạo VNPT địa bàn Hà Nam đã thưởng nóng cho các nhóm giải pháp đạt chất lượng tốt. Phát biểu tại hội nghị đồng chí Cao Đức Đồng đã ghi nhận và biểu dương các kết quả mà hội nghị thu được, đặc biệt là tổ giúp việc trưởng đại diện đã tham mưu nhiều chương trình, giải pháp hay để triển khai thực hiện. Đồng chí giao các nhóm giải pháp nhanh chóng hoàn thiện bộ giải pháp trình lãnh đạo VNPT địa bàn Hà Nam để triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, đưa các giải pháp thực hiện vào các tiêu chí thi đua, tổ chức sơ kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong các đợt thi đua; Giao các đơn vị căn cứ vào bộ giải pháp theo từng lĩnh vực tổ chức hội nghị để triển khai thực hiện tới 100% người lao động với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

                                                                                                    Mai Quỳnh

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG