VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức Hội nghị giao ban địa bàn tháng 8 và phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch quý 3 năm 2020

2020-08-21 08:26:08 GMT+7

 

    Ngày 6/8/2020, VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức Hội nghị giao ban địa bàn tháng 8 và phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch quý 3 năm 2020

    Tham dự cuộc họp có Cao Đức Đồng - Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện VNPT tại Hà Nam; đ/c Nguyễn Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh; cùng các đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của VNPT địa bàn Hà Nam

    Tại hội nghị, tổ giúp việc trưởng đại diện báo cáo các kết quả đạt được về công tác kinh doanh và kỹ thuật trên địa bàn tháng 7 năm 2020, phân tích chi tiết từng chỉ tiêu, xếp hạng của mỗi đơn vị trực thuộc và của VNPT địa bàn Hà Nam so với kế hoạch giao, so với tháng trước và cùng kỳ để các đơn vị cùng thấy rõ được những thuận lợi, khó khăn, những mặt làm được và những tồn tại cần khắc phục.

    Đại biểu sôi nổi thảo luận và đưa ra các giải pháp trong đó tập trung nội dung vào ba chuyên đề chính: kinh doanh dịch vụ FiberVNN và MyTV, dịch vụ di động Vinaphone và dịch vụ CNTT cho khách hàng tổ chức doanh nghiệp và dịch vụ thoại cố định, công tác chăm sóc khách hàng và thực hiện chương trình B2A để điều chỉnh kịp thời nhằm tăng trưởng doanh thu và chiếm lĩnh thị phần.

    Phát biểu kết luận cuộc họp, đ/c Cao Đức Đồng đánh giá cao công tác chuẩn bị về nội dung và chất lượng chuyên môn các báo cáo tại hội nghị của tổ giúp việc trưởng đại diện và các ý kiến của đại biểu dự hội nghị, đồng chí nhấn mạnh sau cuộc họp, giao tổ giúp việc trưởng đại diện xây dựng kế hoạch tuần, tháng, giao chỉ tiêu cho từng địa bàn thường xuyên phân tích số liệu, có sự so sánh giữa các đơn vị, đưa lên nhóm để các đơn vị kịp thời cập nhật và có chương trình hành động, giải pháp cụ thể đối với chỉ tiêu và để có những điều chỉnh kịp thời khi cần thiết. Giao Trưởng địa bàn có trách nhiệm triển khai thực hiện tại địa bàn mình đặc biệt tập trung phát triển khách hàng tổ chức doanh nghiệp và nhất là đối với dịch vụ băng rộng.

    Hội nghị cũng đã trao thưởng cho các đơn vị trong thực hiện KPI chuyên đề phối hợp địa tháng 7 năm 2020 và phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch quý 3 năm 2020 nhằm tăng trưởng doanh thu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 và tiếp tục khẳng định vai trò là doanh nghiệp chủ lực về Viễn thông - Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

 

Mai Quỳnh

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG