VNPT Hà Nam tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020 và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.

2020-07-03 07:42:19 GMT+7

 

    Ngày 02/7/2020 VNPT Hà Nam đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 và sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.

Tham dự hội nghị có 90 đại biểu là các đồng chí trong ban lãnh đạo VNPT Hà Nam, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn VNPT Hà Nam và người lao động tiêu biểu được bầu chọn tại hội nghị người lao động của các đơn vị trực thuộc đại diện cho toàn thể người lao động của VNPT Hà Nam.

Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HNNLĐ năm 2019. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2020, triển khai phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2020. Báo cáo về giám sát tình hình thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động; thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị… Báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

          Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí, đại diện tập thể NLĐ tham gia đối thoại định kỳ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 03 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Hội nghị NLĐ cấp Tập đoàn gồm 02 đồng chí.

Hội nghị đã tổng hợp và trả lời kiến nghị sửa đổi, bổ sung và ký kết Thoả ước lao động tập thể và các quy chế liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Hội nghị đã đề ra 1 số chỉ tiêu phấn đấu và giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2020 đó là: Doanh thu Phấn đấu hoàn thành 102% kế hoạch giao, tỷ lệ tăng trưởng phấn đấu tăng 10% so với năm 2019. Lợi nhuận Phấn đấu vượt từ 15% trở lên so với kế hoạch giao, tăng trưởng 200% so với năm 2019. Ban hành bộ chỉ số điều hành, gắn liền chất lượng thực hiện công việc với đánh giá đơn vị, người lao động. Triển khai chiến lược phát triển VNPT 4.0 theo định hướng của Tập đoàn. Áp dụng quản trị rủi ro, RACI trong hoạt động quản lý điều hành SXKD. Phát động KPI địa bàn để thúc đẩy hiệu quả SXKD của các các tập thể, cá nhân. Thực hiện số hóa toàn bộ hoạt động SXKD trong công tác quản lý, điều hành. Tập trung đẩy mạnh các chương trình đào tạo về CNTT để triển khai cung cấp dịch vụ số, chuyển đổi số. Xây dựng các chương trình đào tạo, tập huấn nội bộ. Đồng bộ chỉ tiêu BSC/KPI giữa khối kỹ thuật và khối kinh doanh. Ban hành chính sách, cơ chế tạo động lực cho Người lao động. Đưa các dịch vụ CNTT đã triển khai lên Hệ thống điều hành IOC tập trung của tỉnh (VNPT HIS, iGate, VnEdu, iOffice, Cổng du lịch thông minh,...). Xúc tiến triển khai giải pháp y tế cơ sở, quản lý sức khỏe người dân,...Triển khai dịch vụ Hóa đơn điện tử, VNPT Check vào Tập khách hàng khối Y tế, Giáo dục, Hiệp hội SX....

Các tổ chức đoàn thể đổi mới phương pháp hoạt động nhằm phát huy vai trò tổ chức mình trong việc cùng với chuyên môn đẩy mạnh SXKD. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành và chào mừng Đại hội thi đua Tập đoàn lần thứ V.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo chuyên môn, công đoàn VNPT Hà Nam cũng đã biểu dương, khen thưởng, trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích năm 2019.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, Hội nghị đã tập trung thảo luận, thống nhất, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ và dự thảo nghị quyết Hội nghị đồng thời, kêu gọi toàn thể đoàn viên, người lao động tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ  năm 2020.

                   

                                                                                Mai Quỳnh

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG