VNPT Hà Nam tổ chức tập huấn Cập nhật dữ liệu hạ tầng mạng ngoại vi lên chương trình ĐHSXKD tập trung

2020-06-29 04:10:48 GMT+7

    Thực hiện triển khai bài toán số hóa trong công tác quản lý CSHT mạng ngoại vi của Tập đoàn, ngày 25/6/2020 VNPT Hà Nam tổ chức Tập huấn Cập nhật dữ liệu hạ tầng mạng ngoại vi lên chương trình Điều hành sản xuất kinh doanh cho các đồng chí học viên là Phó Giám đốc; Cán sự kỹ thuật, Tổ trưởng tổ kỹ thuật các Trung tâm Viễn thông huyện, thị xã, thành phố.

    Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn các nội dung: Hướng dẫn cách đánh mã hạ tầng mạng ngoại vi. Hướng dẫn vẽ và cập nhật dữ liệu hạ tầng mạng ngoại vi lên chương trình. Thực hiện đấu nối dẫn độ cho các tuyến cống bể, đi cáp vào các tuyến cống bể, nối tuyến cột, treo cáp lên cột theo đúng quy định từng bộ mã cơ sở hạ tầng trên hệ thống ĐHSXKD tập trung mà VNPT Hà Nam đã xây dựng.

    Phần thực hành các học viên được hướng dẫn tự thực hiện cập nhật đúng hiện trạng CSHT mạng ngoại vi, theo tọa độ lên chương trình máy tính và trên App VNPT Cap, trực tiếp thảo luận, trao đổi với giảng viên nội bộ những vướng mắc phát sinh và trao đổi kinh nghiệm để triển khai việc cập nhật giữa các học viên. Sau buổi tập huấn 100% học viên đã tự cập nhật 1 cách thành thạo chương trình và sẽ tự thực hiện việc cập nhật lên hệ thống toàn bộ dữ liệu hạ tầng mạng ngoại vi của đơn vị mình.

                                                                                          Mai Quỳnh

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG