Đại hội Đảng bộ Viễn thông Hà Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

2020-04-30 06:34:41 GMT+7

             

          Ngày 28-29/4/2020, Đảng bộ Viễn thông Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Viễn thông Hà Nam được Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh lựa chọn để tổ chức đại hội điểm, trước khi đồng loạt tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc.

 

           Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đồng chí Hoàng Đức Sơn Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn; Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí bí thư các chi đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và 175 đại biểu chính thức được bầu tại các chi, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Viễn thông Hà Nam.
           Đảng bộ Viễn thông Hà Nam có 217 đảng viên đang sinh hoạt tại 1 đảng bộ bộ phận và 11 chi bộ. Trong đó: đảng viên chính thức 208 đồng chí; đảng viên dự bị 09 đồng chí, chiếm 55,2% tổng số cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Nhiệm kỳ qua Đảng bộ Viễn thông Hà Nam đã lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của đơn vị. Kết quả được đánh giá 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được Tập đoàn BCVTVN giao. Tốc độ tăng trưởng doanh thu trên 13%/năm. Hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Trong nhiệm kỳ qua, VNPT Hà Nam luôn xếp Top đầu Tập đoàn về tỷ lệ hoàn thành kế hoạch và tốc độ tăng trưởng doanh thu.

           Hàng năm 100% các chi đảng bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, vượt 10% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đề ra; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt bình quân từ 96,9% đến 99,5%, vượt 12,5% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội, tăng 7% so với nhiệm kỳ trước, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có đảng viên yếu kém. Công tác phát triển đảng viên mới được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, đúng quy định. Đảng bộ Viễn thông Hà Nam luôn được công nhận tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm.


          Đại hội Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Viễn thông Hà Nam đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đó là: Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu được giao hằng năm. Tốc độ tăng trưởng doanh thu địa bàn bình quân đạt từ 5%/ năm trở lên. Phát triển thuê bao Viễn thông hằng năm hoàn thành 100% kế hoạch giao, đảm bảo tính hiệu quả; Phấn đấu năng suất lao động hằng năm tăng 10% trở lên; Thu nhập bình quân người lao động năm sau cao hơn so với năm trước 5%; Đánh giá xếp loại hằng năm: phấn đấu hằng năm 85% chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 90% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ kết nạp từ 45 Đảng viên mới trở lên. Đảng bộ Viễn thông Hà Nam hằng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          Đại hội đã Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Viễn thông Hà Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực để lãnh đạo thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra. Đồng chí Cao Đức Đồng tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy; đồng chí Trịnh Quang Tuấn, tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025 và thông qua chương trình hành động nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.


                                                                                Mai Quỳnh

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG