VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch SXKD năm 2020

2020-01-14 02:58:05 GMT+7

    Chiều ngày 09/01/2020, VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch SXKD năm 2020, đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Hồ Đức Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn, Ông Lương Hồng Khanh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Dịch vụ viễn thông, Ông Nguyễn Việt Long - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hạ tầng Mạng VNPT - Net, cùng các đại biểu lãnh đạo các ban chức năng và Văn phòng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tổng công ty VNPT Vinaphine, Tổng công ty Hạ tầng mạng VNPT - Net; Tổng Công ty VNPT - IT, Trung tâm hạ tầng miền bắc; ….

Ảnh: Ông Hồ Đức Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn trao cờ thi đua cho địa bàn

    Năm 2019, cũng mang đến nhiều thách thức cho các doanh nghiệp viễn thông trong mục tiêu giữ vững thị phần, đảm bảo doanh thu và phát triển bền vững. Ngay từ đầu năm, VNPT địa bàn Hà Nam đã tập trung triển khai các giải pháp sản xuất kinh doanh (SXKD) nhằm thực hiện mục tiêu được Tập đoàn, TCT Dịch vụ Viễn thông giao. Năm 2019, VNPT địa bàn Hà Nam đã phối hợp xây dựng và ban hành, điều chỉnh, bổ sung các cơ chế chính sách linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế tại địa bàn theo nguyên tắc vừa tạo cơ chế chính sách cho khách hàng, vừa tạo động lực cho người lao động nhằm thúc đẩy hoạt động SXKD của đơn vị nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Triển khai xây dựng và giao các chỉ tiêu KPIs phối hợp địa bàn về doanh thu, về phát triển thuê bao cho cả hai khối kinh doanh và kỹ thuật nhằm tạo mục tiêu chung cho cả hai khối. Tổ giúp việc của Trưởng đại diện đã phát huy vai trò chủ động, tích cực làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho Trưởng đại diện và Lãnh đạo 2 đơn vị ban hành nhiều giải pháp thiết thực thúc đẩy công tác kinh doanh bán hàng phát triển thuê bao các dịch vụ, tạo điều kiện cho cả hai khối phát huy vai trò kỹ thuật và kinh doanh cùng đồng hành ra quân thực hiện nhiệm vụ đảm bảo phát triển bền vững; Làm tốt công tác giám sát chặt chẽ, thường xuyên việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc, từ đó thực hiện việc đánh giá hiệu quả, phân tích chỉ rõ nguyên nhân tác động chủ yếu tới kết quả hoạt động của các đơn vị, thẳng thắn nêu lên những tồn tại cần khắc phục nhằm tạo giải pháp khắc phục điều chỉnh kịp thời. Toàn thể CBNV NLĐ VNPT địa bàn Hà Nam đã đoàn kết đồng lòng, phát huy các yếu tố thuận lợi và tinh thần của người VNPT sáng tạo, vượt khó, đồng thời đổi mới phương thức kinh doanh dịch vụ viễn thông, đổi mới sáng tạo, phát triển và ứng dụng công nghệ vào hoạt động SXKD và đạt được các kết quả tiêu biểu: Tổng doanh thu địa bàn Hà Nam tăng 103.56% so với thực hiện năm 2018. Tổng nộp ngân sách Nhà Nước tại địa phương tăng 26.7% so với thực hiện năm 2018. Chênh lệch thu chi bằng 274% kế hoạch, bằng 154% so với thực hiện năm 2018.

    Với những kết quả đạt được trong năm 2019, VNPT Hà Nam và Trung tâm kinh doanh VNPT Hà Nam đều được tặng thưởng cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

   Cùng với những mục tiêu, định hướng của Tập đoàn, VNPT địa bàn Hà Nam đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn năm 2020 với các mục tiêu chủ yếu: Tổng doanh thu trên địa bàn phấn đấu vượt từ 2% trở lên so với kế hoạch Tập đoàn giao, đạt mức tăng trưởng trên 10% so với thực hiện năm 2019. Chênh lệch thu-chi phấn đấu vượt từ 15% trở lên so với Kế hoạch Tập đoàn giao, đạt mức tăng trưởng 200% so với thực hiện năm 2019. Công tác phát triển thuê bao Viễn thông-CNTT đảm bảo tính hiệu quả, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao. Tập trung phát triển các dịch vụ mũi nhọn như: dịch vụ di động; băng rộng, MyTV, Gói Combo sản phẩm… Đẩy mạnh phát triển các dịch vụ CNTT cho khối khách hàng Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhóm khách hàng SME. Triển khai thực hiện 4 khâu đột phá đó là: đột phá về nguồn nhân lực, đột phá về cơ chế chính sách, đột phá về hạ tầng và dịch vụ và đột phá về công nghệ đồng thời kêu gọi toàn thể CBCNV hai đơn vị đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ của VNPT trên địa bàn Hà Nam năm 2020.

 

                                                                                    Mai Quỳnh

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG