VNPT Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

2021-06-28 07:54:14 GMT+7

   

    Ngày 09/8/2019, VNPT địa bàn Hà Nam tổ chức Hội nghị Báo cáo đánh giá kết quả SXKD VNPT Hà Nam 6 tháng đầu năm; kết quả thực hiện các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019; triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019, tham dự hội nghị có đồng chí Cao Đức Đồng, Trưởng đại diện Tập đoàn tại Hà Nam, giám đốc VNPT Hà Nam, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó giám đốc VNPT Hà Nam, Giám đốc TTKD VNPT - Hà Nam cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và các cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019 của VNPT Hà Nam.

    Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Quang Tuấn, Phó giám đốc VNPT Hà Nam đã báo cáo kết quả trên các lĩnh vực công tác trọng tâm đã triển khai và thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2019 và đánh giá cụ thể, chi tiết kết quả từng phong trào, từng đợt phát động thi đua trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện các chỉ tiêu KH SXKD đã đề ra và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2019. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2019, CBCNV VNPT địa bàn Hà Nam đã phấn đấu cao nhất, quyết tâm và nỗ lực cố gắng thực hiện tốt các chỉ tiêu KH SXKD trong đó thực hiện 1 số chỉ tiêu chính như sau: doanh thu địa bàn đạt 46.80% kế hoạch năm, tăng trưởng 103% so với cùng kỳ. Độ khả dụng mạng di động: 2G, 4G đạt 100%; 3G đạt 99,998. Tỷ lệ thuê bao báo hỏng 6 tháng đầu năm 2019 là 4.23%, giảm 0.09% so với cùng kỳ năm 2018. Phối hợp với Lab y tế xây dựng cổng dữ liệu y tế, hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân (đã lấy dữ liệu được 85 đơn vị từ VNPT HIS sang HSSK). Đưa gần 1000 thủ tục hành chính mới lên hệ thống (quyết định thay đổi bổ sung). Xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên cho Tỉnh đoàn. Xây dựng hoàn thiện hệ thống quản lý lưu trú, tiến tới việc demo giới thiệu cho CA tỉnh. Phối hợp với Lab Smarcity, triển khai khảo sát xây dựng đô thị thông minh tại 8 đơn vị, đang hoàn thiện đề án để trình báo cáo UBND tỉnh….

    Đại biểu sôi nổi thảo luận về các giải pháp đã tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị đặc biệt công tác phối hợp thực hiện SXKD. Các Giải pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD, thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2019, nêu ra những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế và các ý kiến đề xuất, kiến nghị … để hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2019 và những năm tiếp theo.

    Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Đức Đồng đã ghi nhận những cố gắng, những kết quả đạt được của CBCNV trong 6 tháng đầu năm đồng thời chỉ đạo Tập trung nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ CNTT, xây dựng nhiều cơ chế, combo sản phẩm để bán gói dịch vụ, tập trung phát triển thuê bao FiberVNN và MyTV nhằm tăng doanh thu dịch vụ băng rộng.. Thực hiện tối ưu thiết bị, đảm bảo đủ năng lực mạng đáp ứng cho kinh doanh bán hàng. Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ. Triển khai các chương trình ra quân phát triển dịch vụ. Đặc biệt quan tâm đến đời sống CBCNV, liên tục đổi mới, sửa đổi cơ chế cho phù hợp tạo động lực cho CBCNV và thúc đẩy SXKD…..

 

    Tại Hội nghị, Chuyên môn - Công đoàn Viễn thông Hà Nam đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích năm 2018 và các đợt thi đua quý 2, 6 tháng đầu 2019 đồng thời phát động thi đua thực hiện các KPI chuyên đề những tháng cuối năm 2019 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2019.

                                                                                                           

                                                                                                                        Mai Quỳnh

QUÉT ĐỂ BÁO HỎNG